Macquarie’s Research Partnership Workshop & Scholarship Offers
November 12, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเฉินตู
November 12, 2018

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือกเขตภาคกลาง “บัวสวรรค์เกมส์”

sport9

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2661 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยมหิดล  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือกเขตภาคกลาง “บัวสวรรค์เกมส์” ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  นครปฐม เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 16 พฤศจิกายน 2561  เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาแห่งมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 46 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในวันที่ 11 – 20  มกราคม 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของนิสิตและนักศึกษามหาวิทยาลัยทางด้านกีฬา และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแต่ละสถาบัน กีฬาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีวินัย น้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และสร้างความสามัคคี

ทั้งนี้  ในการคัดเลือกเขตภาคกลาง “บัวสวรรค์เกมส์”  มีสถาบันเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 29 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยภาครัฐ /ในกำกับของรัฐ  มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และวิทยาลัย มีการแข่งขันทั้งหมด 7 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย บาสเกตบอล ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เปตอง และเซปักตะกร้อ  โดยมีสนามในการแข่งขัน  ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐม มหาวิทยาลัยศิลปากร และโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา

 

ถ่ายภาพโดย นายกิตติพัทธ์ ดอกไม้เทศ   นักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล

Recent post