คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ENRIC 2018
November 22, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับชุมชนวัดสุวรรณ และส่วนราชการท้องถิ่นในพื้นที่จัดร่วมกันจัดงานเนื่องในประเพณีลอยกระทง
November 22, 2018

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม 50 ปี “ความดีคู่สายน้ำ ล่องเรือสำราญ ริเวอร์ไซด์”

pic dent07

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล และสมาคมศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม 50 ปี “ความดีคู่สายน้ำ ล่องเรือสำราญ ริเวอร์ไซด์” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล พร้อมด้วยคุณจรินทร์ สุมานนท์ ประธานจัดงานกาลาดินเนอร์ “ราตรี 50 ปี 50 ความดี” กล่าวเปิดงานและขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ ที่ร่วมสนับสนุนจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้จัดกิจกรรมการกุศล ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส อีกทั้งยังมอบรายได้สมทบทุนสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อช่วยเหลือศิษย์เก่า
ที่เจ็บป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ รวมถึงช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่าที่เสียชีวิต โดยล่องเรือจากท่าเรือริเวอร์ไซด์ (เชิงสะพานซังฮี้) เพื่อชมความงามของสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในยามค่ำคืน ไปจนถึงสะพานพระราม 3 (เอเชียทีค)

Recent post