คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานแสดงดนตรี บนสวนสุขวนา (SDMC)
November 15, 2018
คณะเภสัชศาสตร์ ม. มหิดล ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น
November 16, 2018

การประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสะหวันนะเขต สปป.ลาว

FB5F5917-F713-4ADC-9DDE-E6FC3BF7D9D6

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.สูนทอน โพทิสาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสะหวันนะเขต วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสะหวันนะเขต สปป.ลาว เข้าร่วมการประชุมเพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และเจรจาหารือ เรื่อง การสนับสนุนให้มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันการศึกษา รวมถึงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุข  จังหวัดมุกดาหาร

Recent post