วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าวการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562
November 20, 2018
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อน “องค์กรแห่งความสุข” สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กับหน่วยงานภาคี
November 21, 2018

นักศึกษาอินโดนีเซีย เข้าอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง

mu1

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นางระพี อินปั๋นแก้ว รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจาก Department of Bio-resource Technology and Veterinary, Vocational College, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. จำนวน 6 คน ได้แก่ Miss. Esti Mulat Hutami, Miss.Chandra Dewi R, Mr.Rizki Widayat, Miss.Frinda Dwi Febriani, Mr.Yuda Disastra and Mr.Irwan Nursaid ณ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยในการอบรมครั้งนี้จะมีขึ้นตั้งเเต่วันที่ 19 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือในระดับอาเซี่ยน เพื่อศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง การฝึกทักษะการปฏิบัติงานกับสัตว์ทดลองในห้องปฏิบัติการ และการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

Recent post