พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือกเขตภาคกลาง “บัวสวรรค์เกมส์”
November 12, 2018
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการเครือข่ายนักบริหารทรัพยากรน้ำ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
November 13, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเฉินตู

0D073901-516F-4C76-8DA7-2FE4F8E5245C

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับศาสตราจารย์ชะภิพร  เกียรติคชาธาร หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือจีน – ไทย ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเฉินตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสมาเยือนและหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ณ ห้องรับรอง VIP สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเฉินตู 

Recent post