คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับ Institute of Oral Medicine, National Cheng Kung University; Department of Stomatology; National Cheng Kung University Hospital, Taiwan
November 26, 2018
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding) ระหว่าง คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล และ Chung Shan Medical University, College of Oral Medicine
November 26, 2018

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดงาน Seminar and Workshop on Writing Manuscripts for Publication

dt-6

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Seminar and Workshop on Writing Manuscripts for Publication โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยได้รับเกียรติจาก Professor Lakshman Samaranayake, Professor at University of Sharjah, College of Dental Medicine, Dubai, UAE. เป็นวิทยากรในครั้งนี้

งานสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี คณาจารย์ ทันตแพทย์ และนักศึกษาหลังปริญญา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

Recent post