พิธีปิดโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 17 Mahidol University Executives Development Program# 17 (MU-EDP#17)
November 22, 2018
ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมงานประเพณีลอยกระทง “จองเปรียง ณ มหานทีสีทันดร”
November 23, 2018

MUIC Exchange Abroad Fair 2018

aboard-03

Mahidol University International College (MUIC) students had an opportunity to learn more about the college’s exchange studies program and meet representatives of MUIC’s partner universities abroad during the “MUIC Exchange Abroad Fair 2018” held on November 22, 2018 at the Reception Hall, Ground Floor, Aditayathorn Building.

Organized by the International Affairs Section, the fair featured booths of partner universities like WHU – Otto Beisheim School of Management (Germany), University of New Brunswick (Canada), University of Birmingham (UK), Berlin School of Economics and Law (Germany), International Christian University (Japan) and others. Their own students, who are on exchange studies in MUIC, helped man the booths and promoted their respective home universities.