โครงการสัมมนา “การจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล”
November 30, 2018
อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลประเภท “แหล่งท่องเที่ยว Friendly Design”
December 1, 2018

นักศึกษา ICT ม.มหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศจากงาน “The 4th Asian Conference on Campus Sustainability ACCS)”

Recent post