สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ ARoFIIN (Asia Roundtable on Food Innovation for Improved Nutrition)
November 29, 2018
นักศึกษา ICT ม.มหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศจากงาน “The 4th Asian Conference on Campus Sustainability ACCS)”
December 1, 2018

โครงการสัมมนา “การจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล”

Recent post