พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้สอนเเบดมินตันขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 35”

ศิริราชจัดงานแถลงข่าว “วันมหิดล”
September 5, 2018
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2561 เรื่อง “SMART Organization for Sustainability : องค์กรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน”
September 6, 2018

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้สอนเเบดมินตันขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 35”

badminton8

วันที่ 6 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา ภาคภิญโญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ให้การต้อนรับ ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี ในโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้สอนเเบดมินตันขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 35” สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ปัจจุบันกีฬาแบดมินตัน มีเยาวชน ประชาชนที่สนใจและแข่งขันจำนวนมาก มีสนามและโรงเรียนแบดมินตันเปิดขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งแต่ละสนามมีความต้องการผู้ฝึกสอนเข้าไปทำการสอนเป็นจำนวนมาก แต่ยังไม่มีผู้ฝึกสอนเพียงพอ จนผู้ฝึกสอนบางท่านต้องตระเวรสอนหลายแห่ง สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนจึงได้ร่วมกับชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน และสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้สอนเเบดมินตันขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 35” เพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนให้มีความรู้ และทักษะกีฬาแบดมินตันอย่างถูกต้อง รวมถึงให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา กติการการแข่งขัน โภชนาการสำหรับนักกีฬา จิตวิทยา ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จะสามารถเป็นโค้ชมืออาชีพ เพื่อสอนแบดมินตันได้อย่างถูกวิธีต่อไป

Recent post