พิธีเปิดโครงการ “Sawasdee Thailand Summer Program 2018”
July 2, 2018
IT Security Training และ ICDL IT Security Certification Test สำหรับบุคลากร รุ่นที่ 1
July 2, 2018

สัมมนาพิเศษ Entrepreneurship and Innovation Eco-system — Experience Sharing from Japan, The University of Tokyo —

Entrepreneurshi01

2 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย Mr.Yuzo Takahashi ที่ปรึกษาอาวุโสจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ Mr.Yoshinori Furukawa หัวหน้าผู้แทนองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (New Energy and Industrial Technology Development Organization, NEDO) ประเทศญี่ปุ่น (สำนักงานกรุงเทพฯ) ร่วมกล่าวเปิดสัมมนาพิเศษ “Entrepreneurship and Innovation Eco-system – Experience Sharing from Japan, The University of Tokyo” โดย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ NEDO จัดขึ้นเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยในกลุ่มสตาร์ทอัพของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Tomihisa Kamada, Founder & CEO, TomyK Ltd. บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Tech Startups and Entrepreneurs Create the Future”, Dr.Kazuhiko Kakehi จาก UTokyo Innovation Platform Co,Ltd. บรรยาย เรื่อง “Synthesizing Education, Research and their Implementation (Commercialization) และ Mr.Tomoo Ishida จาก TODAI TLO, Ltd. และบรรยาย เรื่อง “Licensing Method, how to manage the Conflict of Interest” พิธีปิดโดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (INNOTECH) โดยมีผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 60 คน ณ ห้อง 217 ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post