พิธีปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 6
July 6, 2018
การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
July 6, 2018

การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: วิทยาลัยราชสุดา

C0205E19-3463-4099-AECD-BFFBA2136730

เมื่อวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) วิทยาลัยราชสุดา ประจำปี 2561  เข้าตรวจประเมินวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี อาจารย์ นายแพทย์ณรงฤทธิ์ มัศยาอานนท์ เป็นประธานคณะกรรมการ  ในวันแรกของการตรวจประเมิน  แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ ส่วนในวันที่สองของการตรวจประเมิน คณะกรรมการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน  เพื่อให้ส่วนงานนำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป  และนำโอกาสพัฒนามาจัดลำดับความสำคัญเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเป็นลำดับต่อไป

(ขอบคุณภาพจาก วิทยาลัยราชสุดา)

Recent post