ศิริราชเป็นเจ้าภาพจัดงานบำเพ็ญกุศลและพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
June 18, 2018
สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล (Retreat)
June 19, 2018

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ”ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการขับเคลื่อนนโยบายสังคมไม่ทอดทิ้งกัน”

social1

18 มิถุนายน 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามในพิธีบันทึกความร่วมมือร่วมกับ นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ซึ่งเป็นการบันทึกความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในการสนับสนุนการดำเนินงานของ “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการขับเคลื่อนนโยบายสังคมไม่ทอดทิ้งกัน” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นผู้กล่าวที่มาและวัตถุประสงค์การสนับสนุนการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมกันภัย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post