การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
June 12, 2018
วารสารทางการแพทย์นานาชาติ Siriraj Medical Journal (SMJ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้รับการตอบรับเข้าฐาน SCOPUS
June 13, 2018

งาน Yunnan-South Asia and Southeast Asia Education Cooperation Forum เครือข่ายมหาวิทยาลัยไทย-ยูนนาน

Image_4112cdb

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 การเข้าร่วมงานสัปดาห์ความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียน-จีน (ครั้งที่ 11) ภายในงานมีกิจกรรม Education Exchange and Cooperation Achievement Exhibition & South Asia and Southeast Asia Education Cooperation Forum (EECAE & SSECF) : The 3rd Thai-Yunnan Education Cooperation & Exchange Sub-Forum ช่วงเช้า ประกอบด้วย Agreement Signing Ceremony เพื่อตอกย้ำและส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษากับมณฑลยูนนาน โดยมีนางสาวลักขณา ดอกเขียว ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกล่าวและร่วมพิธีลงนาม จากนั้นเป็น Seminar on South and Southeast Asia Education Cooperation ซึ่งจัดคู่ขนานไปกับการออกบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษา ณ นครคุนหมิง มนฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

Recent post