ม.มหิดล ครองเจ้าเหรียญทองกีฬา สกอ. ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์”
June 11, 2018
งานสัปดาห์ความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียน-จีน (ครั้งที่ 11)
June 11, 2018

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา Paramedic Game ครั้งที่ 4

paramredic games_21

วันที่ 9 มิถุนายน 2561 ศาสตราจารย์  คลินิกนายแพทย์สุวัฒน์  เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา  เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แห่งประเทศไทย “Paramedic Game” ครั้งที่ 4  ณ หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา โดยมี  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวเรศมคฐ์  สิทธิชาญบัญชา  ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ  กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน  ซึ่งในปี 2561  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันขึ้น  โดยมีสถาบันการศึกษาในเครือสมาพันธ์ฯ  จำนวน 4 แห่งได้แก่  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  เข้าร่วมการแข่งขันใน 8 ชนิดกีฬา  ได้แก่  ฟุตซอล  บาสเกตบอล  วอลเลย์บอล  ตะกร้อ ปิงปอง  แบตมินตัน  เปตอง กรีฑา  ระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2561  ณ มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา

Recent post