อาจารย์วิศวะ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ บุคคล องค์กรตัวอย่างแห่งปี – CEO ASEAN Thailand 4.0 Awards จากสมาคมส่งเสริมวิชาชีพผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ (ประเทศไทย)
June 27, 2018
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
June 28, 2018

งานเลี้ยงนักกีฬาบุคลากรคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ม.มหิดล

187C47D0-25EB-4289-878D-F86E2083D696

วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีกล่าวขอบคุณและแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 “มอดินแดงเกมส์” พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวสรุปภาพรวมการดำเนินงานและผลการแข่งขัน ณ ห้อง 322 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 “มอดินแดงเกมส์” ระหว่างวันที่ 2 – 9 มิถุนายน พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถครองตำแหน่งเจ้าเหรียญทองติดต่อกันเป็นปีที่ 3 รวมเหรียญรางวัลทั้งสิ้น 197 เหรียญ 69 เหรียญทอง 57 เหรียญเงิน และ 71 เหรียญทองแดง

Recent post