พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร SDGs รุ่นที่ 2
June 22, 2018
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ Digital University Forum ครั้งที่ 8
June 22, 2018

ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับ สพฐ. จัดทัศนศึกษา ให้ความรู้ด้านธรณีวิทยากับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก 35 โรงเรียน ทั่วประเทศ

kan5

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดโครงการประชุมปฎิบัติการพัฒนานักเรียนตามแนวทางหลักสูตรโลกและอวกาศโอลิมปิกระดับนานาชาติ ขึ้นระหว่างวันที่ 14-17- มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์โลก รวมถึงความรู้ด้านชั้นบรรยากาศและอวกาศให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก 35 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีการทัศนศึกษา ในสถานที่แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจในจังหวัดกาญจนบุรี เช่น น้ำพุร้อนลิ่นถิ่น สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรี ช่องเขาขาด พิพิธภัณฑสถานแห่งความทรงจำ (Hellfire Pass Memorial Museum) เหมือง PANDS Dolomite และเขื่อนศรีนครินทร์

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านคือ อาจารย์สิน สินสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีสิ่งแวดล้อม  และ รศ.ดร.ฐาสิณีย์ เจริญฐิติรัตน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรธรณีศาสตร์ปิโตเลี่ยม หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาร่วมบรรยายและให้ความรู้แก่นักเรียนตลอดการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาในครั้งนี้

การจัดงานในครั้งนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมที่สำคัญ สำหรับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายทัศนศึกษาและวัฒนธรรม การจัดงานแข่งขัน IESO 2018 ครั้งที่ 12 ซึ่งจะมีการจัดทัศนศึกษา ในสถานที่ทางธรณีศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญในจังหวัดกาญจนบุรี ในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน “การจัดการแข่งขัน วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12” ในระหว่างวันที่ 8-17 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

Recent post