คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ จัดงาน “ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0” (Innovation Food and Beverage)
June 25, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน (Mahidol ERT)
June 25, 2018

โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาคลองมหาสวัสดิ์

mahasawas2

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาคลองมหาสวัสดิ์ กำจัดผักตบชวาในคลองมหาสวัสดิ์ โดยมี นายอังกูร สุ่นกุล นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานเปิดโครงการ ณ บริเวณคลองมหาสวัสดิ์ ลานหน้าวัดสาลวัน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

Recent post