คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล กล่าวต้อนรับ วง LSO
June 7, 2018
นศ.ชีวการแพทย์ มหิดล คิดค้นระบบการขนย้ายและเก็บรักษาหัวใจ สำหรับผู้ป่วยปลูกถ่ายหัวใจ
June 8, 2018

การแสดงคอนเสิร์ต London Symphony Orchestra (LSO)

lso5

7 มิถุนายน 2561 ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ต London Symphony Orchestra (LSO) หลังจากการแสดงคอนเสิร์ตได้เสร็จสิ้นในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการบริหารของวงดุริยางคฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย ร่วมชมคอนเสิร์ตและให้เกียรติขึ้นมอบของที่ระลึกให้กับ Yefim Bronfman หลังการแสดงในครึ่งแรก จากนั้น พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้เกียรติขึ้นมอบของที่ระลึกให้กับวาทยกร GIANANDREA NOSEDA และ ดร.ชัยวัตร วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติขึ้นมอบของที่ระลึกให้กับหัวหน้าวง LSO หลังจบการแสดง และร่วมถ่ายภาพหมู่กับ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ผู้อำนวยการวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิก แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะทูต และ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post