พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร SDGs รุ่นที่ 2

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล จัดพิธีไหว้ครูดนตรี ปีการศึกษา 2561
June 22, 2018
ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับ สพฐ. จัดทัศนศึกษา ให้ความรู้ด้านธรณีวิทยากับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก 35 โรงเรียน ทั่วประเทศ
June 22, 2018

พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร SDGs รุ่นที่ 2

อบรมSDGs_9

22 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Strengthening Health System: The Key Contributing to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs) รุ่นที่ 2 จำนวน 20 คน จาก 20 ประเทศ ได้แก่ แอลจีเรีย อาร์เมเนีย บังคลาเทศ บอตสวานา บูรุนดี แคเมอรูน จีน คอสตาริก้า จอร์แดน เลบานอน มาดากัสการ์ มัลดีฟส์ ไนจีเรีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ รัสเซีย ซีเชลส์ ซูดาน แทนซาเนีย และอุซเบกิสถาน ณ ห้อง 2204 อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

หลักสูตร Strengthening Health System: The Key Contributing to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs) เป็นหลักสูตรที่ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 22 มิถุนายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้การจัดการสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพ และระบบการติดตาม และประเมินผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการ และองค์ความรู้ด้านการจัดการสุขภาพในประเทศไทยกับประเทศต่างๆ รวมถึงการศึกษาดูงานการจัดการระบบสุขภาพอำเภอเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของประชาชนในพื้นที่

Recent post