งานแสดงสินค้า “Start up 2018” 7 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
June 22, 2018
พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร SDGs รุ่นที่ 2
June 22, 2018

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล จัดพิธีไหว้ครูดนตรี ปีการศึกษา 2561

waikru04

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอแสดงดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ช่วงเช้าเริ่มด้วยพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล นำโดย อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ร่วมรับน้ำพระพุทธมนต์ โดยมีคุณครูสุเชาว์ หริมพานิช ครูผู้ประกอบพิธีเจิมและทำพิธีครอบครูให้กับผู้เข้าร่วมพิธี เพื่อการเริ่มต้นอันเป็นมงคลในการเรียน การศึกษาและการดำเนินชีวิต

นอกจากนี้ ในช่วงบ่าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนอง คลังพระศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก กล่าวเปิดงาน ต่อด้วยสนทนาพิเศษ “เพลงดนตรีในสังคมไทยไม่เหมือนเดิม ยุคสุนทรภู่” โดยคุณสุจิตต์ วงษ์เทศ ฟังต่อกับ “สุนทรภู่กับดนตรีไทย-ปี่พระอภัยมณี” บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร สิกขโกศล และชมการบรรเลงดนตรี “เดี่ยวปี่ใน” โดย นายชนะ ชำนิราชกิจ (พร้อมเครื่องประกอบจังหวะ) ปิดท้ายด้วยการบรรเลง วงปี่พาทย์ของครูสุเชาว์ หริมพานิช บรรเลงเพลงเชิดจีน

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธี “ไหว้ครูดนตรี” ในทุก ๆ ภาคปีการศึกษา เพื่อการเริ่มต้นอันเป็นมงคล และเปิดให้สถาบันการศึกษาตลอดจนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมชมพิธีและการแสดงดนตรีต่าง ๆ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “ดนตรี” และการแสดงออกต่อครูอาจารย์โดยความกตัญญูกตเวทิตาจะเป็นดั่งธรรมเนียมประเพณีที่งดงามสืบไป

Recent post