พิธีลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับ Kaohsiung Medical University
June 5, 2018
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 50 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
June 6, 2018

ค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 50 จังหวัดเพชรบูรณ์

voluteer1

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา  สุนทรานันท์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เยี่ยมค่ายอาสาพัฒนาและให้กำลังใจแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายอาสาพัฒนา” ครั้งที่ 50  ณ โรงเรียนบ้านจัดสรร ตำบลนาสนุน อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  30 พฤษภาคม 2561 – 16 มิถุนายน 2561 ในการร่วมกับชุมชนสร้างอาคารเรียนชั้นเดียว เพื่อมอบให้แก่โรงเรียน และจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและชุมชน ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตและสำรวจปัญหาด้านสาธารณสุขของคนในชุมชน สามารถนำมาวิเคราะห์และวางแผนแก้ปัญหาร่วมกัน

Recent post