ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ‬‬‬‬‬ FAOBMB Young Scientist Award (Male) 2018‬
June 7, 2018
ครบรอบ 50 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
June 7, 2018

ทีม AIM GLOBAL INNOVATION เข้าร่วมแข่งขันโครงการ U.REKA

aim3

วันที่ 1-3 มิถุนายน 2561 รศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ นำทีมเข้าร่วมแข่งขันโครงการ U.REKA โดยได้ผ่านเข้ารอบสู่รอบ Incubation ซึ่งโครงการ U.REKA เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุน Startup ในทุกๆด้าน ตั้งแต่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology) จนกระทั่งพัฒนาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อนำออกสู่ตลาดได้ อีกทั้งโครงการนี้ยังมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันพัฒนาประเทศด้านระบบนิเวศทางนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างแท้จริงและยั่งยืน

Recent post