การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561 : คณะวิทยาศาสตร์
June 23, 2018
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ จัดงาน “ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0” (Innovation Food and Beverage)
June 25, 2018

งานแถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศล WeShare : NUVO & Friends Charity Concert

E6306D5F-B35A-40BE-800D-41A2DC96A952

วันที่ 22 มิถุนายน  2561 ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  , ดร.พงษ์ชัย นิรมิตศรีชัย ประธานชมรม ปศส. สถาบันพระปกเกล้า , นายแพทย์สันติ โลกเจริญลาภ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ,นายนรศักดิ์ รัตนเวโรจน์ (จอห์น นูโว) ตัวแทนศิลปินนูโว ร่วมแถลงข่าว การจัดคอนเสิร์ตการกุศล WeShare : NUVO & Friends Charity Concert  เพื่อหารายได้มอบให้มูลนิธิรามาธิบดีเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิง วิระยา ชวกุล ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

การจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ ชมรม ปศส. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนมอบให้กับมูลนิธิรามาธิบดีเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่เกิดความมุ่งมั่นตั้งใจช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้ได้รับโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดี ซึ่งครอบคลุมผู้ป่วยยากไร้ในทุกประเภท รวมถึงผู้ป่วยจากสถานสงเคราะห์ ผู้ป่วยจิตเวช ภิกษุอาพาธและแม่ชีที่ป่วย ผู้ป่วยเร่ร่อนจรจัด ผู้ป่วยในพระราชูปถัมภ์ ผู้ป่วยจากเหตุการณ์และภัยพิบัตต่าง ๆ และเพื่อจัดหาทุนมอบให้กับศูนย์การแพทย์ราชวิถีในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี โดยมีเจตจำนงหลักในการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

Recent post