วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล จัดโครงการฟิตเข่าให้ดี ห่างหนีข้อเสื่อม ปีที่2
June 7, 2018
ทีม AIM GLOBAL INNOVATION เข้าร่วมแข่งขันโครงการ U.REKA
June 7, 2018

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ‬‬‬‬‬ FAOBMB Young Scientist Award (Male) 2018‬

iu

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม เจริญสวรรค์ สังกัดภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Integrative Computational BioScience Center : ICBS) ได้รับรางวัล FAOBMB Young Scientist Award (Male) 2018 โดยได้นำเสนอผลงานในที่ประชุม 24th IUBMB – 15th FAOBMB Congress ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 4 – 8 มิถุนายน 2561 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

สำหรับรางวัล FAOBMB (the Federation of Asian and Oceanian Biochemists and Molecular Biologists) จะมีการมอบรางวัลเป็นประจำทุก 3 ปี ให้กับนักวิจัยสาขาชีวเคมีและอณูชีววิทยาดีเด่นในเอเชีย และโอเชียเนีย ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : http://faobmb.com/2018/02/01/winner-of-2018-faobmb-young-scientist-award-male/

Recent post