การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ Digital University Forum ครั้งที่ 8
June 22, 2018
การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561 : คณะวิทยาศาสตร์
June 23, 2018

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยม และดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561

Drugs3

22 มิถุนายน 2561 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยม และดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดย มหาวิทยาลัยมหิดล มี 2 ส่วนงานเข้ารับรางวัล ได้แก่ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล รับโดย อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล รับโดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ จัดขึ้นเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ มูลนิธิ พลตำรวจเอกเภา สารสิน โดยจัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคคลและหน่วยงานในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

Recent post