โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก “ปลูกรัก ฮัก MU”
June 5, 2018
ค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 50 จังหวัดเพชรบูรณ์
June 5, 2018

พิธีลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับ Kaohsiung Medical University

Taiwan_12

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย นายแพทย์สุรพร ลอยหา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ และ แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ได้เดินทางเยือน Kaohsiung Medical University เมืองเกาสง ไต้หวัน เพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกัน โดย Professor Ching-Kuan Liu, President of Kaohsiung Medical University และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ ได้เจรจาความร่วมมือในสาขา Aging และ Chinese Medicine และเยี่ยมชมโรงพยาบาลและพิพิธภัณฑ์การแพทย์ของ Kaohsiung Medical University

Recent post