ประชุมเชิงวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ “Extracellular Vesicle: Research Focus and Clinical Applications”
June 1, 2018
คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 19 (SciEx2018)
June 4, 2018

งานเสวนา เรื่อง ”ข้อเสนอทางจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ E-Sports เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและพัฒนาการเด็ก”

e-sport20

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเสวนาและแถลงข่าวเรื่องข้อเสนอทางจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ E-Sports เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเสพติดอินเตอร์เน็ต และผลกระทบต่อสุขภาพและการพัฒนาเด็กเพื่อเรียกร้องให้สมาคมกีฬาอีสปอร์ตและผู้ประกอบการอีสปอร์ต รวมทั้งหน่วยงานรัฐภาคส่วนต่างๆ มีมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชน

รายละเอียดเพิ่มเติม

Recent post