คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 19 (SciEx2018)
June 4, 2018
โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก “ปลูกรัก ฮัก MU”
June 5, 2018

โครงการบูรณาการศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 1 (ASEAN Youth Cultural Forum Thailand)

asean2

วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ร่วมพิธีเปิด การแสดง“บูรณาการศิลป์อาเซียน” ครั้งที่ 1 กลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่าย AUN – AYCF แห่งประเทศไทย โดยมี ดร.ชลทิศ ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหาร สำนักงานมหาวิทยาลัยเครือข่ายอาเซียน (ASEAN University Network ) ให้เกียรติเป็นประธานและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้แทน 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเครือข่าย ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recent post