มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561 : คณะสาธารณสุขศาสตร์
June 28, 2018
พิธีเทิดพระเกียรติ จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
June 29, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

prince1

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ เนื่องในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดโครงการก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงอุทิศทั้งพระราชทรัพย์และพระวรกายในการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ ให้มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของปวงชนชาวไทยมาจวบจนปัจจุบัน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

Recent post