การจัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทย-ยูนนาน และคลัสเตอร์ความร่วมมือนำร่อง (Pilot Clusters)
June 12, 2018
โครงการอบรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ”
June 12, 2018

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “เล่าขานตำนานศาลายา” ครั้งที่ 12

story17

ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับอำเภอพุทธมณฑลและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ จัดงาน “เล่าขานตำนานศาลายา” ครั้งที่ 12 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร ในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติและระดับท้องถิ่น โดยมีนายอังกูร สุ่นกุล นายอำเภอพุทธมณฑล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 17.00 น. ที่ผ่านมา

Recent post