วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล จัดโครงการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
June 1, 2018
การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
June 1, 2018

โครงการฝึกกระบวนการเสริมทักษะให้กับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลและเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส

eg3

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ผศ.ดร.พรชัย บำรุงศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม นำทีมงาน ESR. พร้อมด้วยทีมนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกกระบวนการเสริมทักษะให้กับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลและเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสแบบซ้ำซ้อน จำนวน 2 โครงการ ณ โรงเรียนวัดซองพลู และ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี ดังนี้

1) โครงการฝึกกระบวนการพัฒนาทักษะเด็กระดับชั้นอนุบาลด้วยสื่อสนามเด็กเล่น BBL ณ โรงเรียนวัดซองพลู จ.นนทบุรี

2) โครงการฝึกกระบวนการพัฒนาเสริมทักษะการเรียนรู้ และอารมณ์ด้วยสื่อชุดของเล่นอัจฉริยะ ณ โรงเรียนวัดซองพลู และ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย

โดยทั้งสองโครงการเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ทุกด้านแบบครบวงจรโดยใช้ชุดเครื่องมือแบบต่างๆเป็นสื่อช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนที่มีสภาพร่างกายปกติ และเด็กนักเรียนที่มีสภาพร่างกายด้อยโอกาสแบบซ้ำซ้อน ให้สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

Recent post