พิธีมอบรางวัล “เพชรเภสัชมหิดล” คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
June 10, 2018
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา Paramedic Game ครั้งที่ 4
June 11, 2018

ม.มหิดล ครองเจ้าเหรียญทองกีฬา สกอ. ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์”

dindang10

วันที่ 9 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์” โดยมี รองศาตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน ณ สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ครองเจ้าเหรียญทองกวาดไปได้ทั้งหมด 69 เหรียญทอง 57 เหรียญเงิน 71 เหรียญทองแดง รวมเหรียญรางวัลทั้งหมด 197 เหรียญ ซึ่งในปีหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ภายใต้ชื่อ “ขุนเลเกมส์”

Recent post