การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
June 14, 2018
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS ประจำปี 2561 (QS World University Rankings 2019)
June 14, 2018

ม.มหิดล แถลงข่าวการจัดกิจกรรมแสดงสินค้า “Smart Start Up 2018 7 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง”

startup4

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 อาจารย์ แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัต อุณฑพันธุ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด มหาวิทยาลัยมหิดล (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์) ร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมแสดงสินค้า “Smart Start Up 2018 7 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง” โดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ และภาพรวมของการจัดในครั้งนี้ ชี้ให้เห็นถึงมาตรการในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ SMEs ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up ) ปี 2561 ที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้น พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้ารวมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์การค้าเดอะไบรท์ พระราม 2 กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Recent post