โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
June 18, 2018
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ”ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการขับเคลื่อนนโยบายสังคมไม่ทอดทิ้งกัน”
June 18, 2018

ศิริราชเป็นเจ้าภาพจัดงานบำเพ็ญกุศลและพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

cavdaver12

18 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รัฐพล ตวงทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในงานบำเพ็ญกุศลและพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์ ณ อาคารกายวิทยาทาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 313 ราย โดยมีนักศึกษา และคณาจารย์กายวิภาคศาสตร์ จากหลายสถาบัน พร้อมด้วยเหล่าญาติมิตรของอาจารย์ใหญ่ร่วมไว้อาลัยท่านผู้อุทิศร่างกายเพื่อไว้อาลัยท่านผู้อุทิศร่างกายเป็นครั้งสุดท้าย ด้วยจิตใจที่สำนึกในพระคุณของท่าน

การศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์ จะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่มีผู้อุทิศร่างกาย หรือที่เรียกว่า “อาจารย์ใหญ่” ผู้ซึ่งเสียสละในการอุทิศร่างกายของท่าน เพื่อเป็นประโยชน์แก่การศึกษาทางการแพทย์

Recent post