งานเลี้ยงนักกีฬาบุคลากรคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ม.มหิดล

อาจารย์วิศวะ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ บุคคล องค์กรตัวอย่างแห่งปี – CEO ASEAN Thailand 4.0 Awards จากสมาคมส่งเสริมวิชาชีพผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ (ประเทศไทย)
June 27, 2018
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
June 28, 2018

งานเลี้ยงนักกีฬาบุคลากรคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ม.มหิดล

Recent post