การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
July 4, 2018
รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 6
July 5, 2018

รศ.ดร.ผ่องศรี ศรีมรกต คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับ “รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ดีเด่น ประจำปี 2561”

award1

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ผ่องศรี ศรีมรกต อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับ “รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ดีเด่น ประจำปี 2561” ด้านวิชาการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด จากศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี โดยมี นางอริยา ธัญญพืช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

Recent post