วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล จัดประชุมเพื่อหารือโครงการการพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทย
July 20, 2018
พิธีปิดการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561 การบริหารสู่การพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน (Management toward Sustainable Health Development)
July 20, 2018

พิธีปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 8

4F2476FA-5E9D-47BE-8718-D182D20E3C05

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ ได้ฝากข้อคิดให้กับบุคลากรว่า ทุกท่านควรมีความ “ซื่อสัตย์” เพราะความ “ซื่อสัตย์” เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต หากท่านได้ยึดมั่นคำว่า “ซื่อสัตย์” ได้แล้วนั้น ท่านก็จะประสบความสำเร็จในชีวิต และต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เลือกทำงานในมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งนี้ ซึ่งเราจะร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

Recent post