พิธีปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 8
July 20, 2018
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เล่นให้ดี มีพัฒนาการ
July 20, 2018

พิธีปิดการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561 การบริหารสู่การพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน (Management toward Sustainable Health Development)

892718FF-CA81-46EF-A3A3-93BD63D41DEC

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เป็นประธานปิดการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561 หัวข้อ “การบริหารสู่การพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน” (Management toward Sustainable Health Development) ณ หอประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดประชุมวิชาการประจำปี 2561 นี้ ขึ้นเพื่อพัฒนาวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ยังส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายศิษย์เก่าเพื่อต่อยอดพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์งานด้านสาธารณสุขเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชนในประเทศและภูมิภาค อีกทั้งเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่ ระดับประเทศ และระดับนานาประเทศ ตลอดจนประโยชน์และผลลัพธ์ของผู้ผ่านหลักสูตรในการที่จะช่วยพัฒนาวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขต่อไปในอนาคต

Recent post