คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณาจารย์จาก Electrical and Information Engineering และ Marine Science and Technology มหาวิทยาลัย Tianjin สาธารณรัฐประชาชนจีน
July 13, 2018
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ “The Student Science Training Program (SSTP 2018)”
July 13, 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก University Kebangsaan ประเทศมาเลเซีย

kebangsaan2

12 ก.ค. 61 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ได้ต้อนรับคณาจารย์จาก University Kebangsaan ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเข้าชมห้องปฏิบัติการ Digital Forsensic ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมี ผศ.ดร.คงฤทธิ์ หันจางสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ รศ.ดร.สุรทศ ไตรติลานันท์ ให้การต้อนรับ

Recent post