รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 7
July 12, 2018
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก University Kebangsaan ประเทศมาเลเซีย
July 13, 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณาจารย์จาก Electrical and Information Engineering และ Marine Science and Technology มหาวิทยาลัย Tianjin สาธารณรัฐประชาชนจีน

tainjin9

12 ก.ค. 61 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ได้ต้อนรับคณาจารย์จาก Electrical and Information Engineering และ Marine Science and Technology มหาวิทยาลัยTianjin สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ โดยมี อาจารย์เอกชัย วารินศิริรักษ์ ให้การต้อนรับ

Recent post