นศ.ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.มหิดล คว้าอันดับที่ 3 จากการเข้าร่วมกิจกรรม Engineering Student Talent Award (ESTA) 2018
July 4, 2018
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ การสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กรผ่านระบบออนไลน์
July 4, 2018

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติเพื่อการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

taiwan1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมต้อนรับ Mr.Shin-Chang Su นักศึกษาจาก National Taiwan University ที่เข้าฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก และลงสำรวจชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยน มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2561 ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post