อธิการบดี ม.มหิดล ให้การต้อนรับ คณะวิศวกรรศาสตร์ สกอ. และทีมผู้ตรวจประเมิน ABET MOCK VISIT
July 6, 2018
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางการวิจัยทันตนวัตกรรม ระหว่าง คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ SCG – ทันตแพทยสภา
July 6, 2018

จากศิริราชสู่ศาลายา 22 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

ss2

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ นายแพทย์ชนินทร์ ล่ำซำ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เป็นประธานจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้มีผู้แทนจากหลายส่วนงาน รวมถึงอดีตผู้บริหาร และศิษย์เก่าวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนการกีฬา  มาร่วมแสดงความยินดี และได้ร่วมพิธีสงฆ์  เนื่องในวันครบรอบ 22 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post