ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรม “สันทนาการยามเช้า”
July 24, 2018
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day โครงการ “ด้วยใจภักดี พัฒนาโยธีร่วมกัน”
July 25, 2018

ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

9DC52384-DB14-49F6-B9E5-8EDF840392E7

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ พญ. มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พร้อมด้วยนายแพทย์เชิดเกียรติ เติมเกษมศานต์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ บุคลากรทุกส่วนงาน นักศึกษา และผู้นำชุมชนในตำบลเขาทอง เข้าร่วมพิธีบวงสรวง ณ ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์ ครึ่งองค์ ด้วยหยกขาว และตราพระราชลัญจกร ของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post