การปฐมนิเทศโครงการ Mahidol University ASEAN+3 Mobility Program 2018
July 9, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะผู้แทนจาก Tianjin University
July 10, 2018

งานแถลงข่าว “ทันตมหิดล ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน”

C8275D87-E9C4-42A6-B53C-3267BDB1D517

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทพ. นิติพันธ์ จีระแพทย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,คุณจรินทร์ สุมานนท์ , คุณสุดจิตร์ สุดจิตต์ และ คุณ เกสินี กล่ำอยู่สุข ร่วมแถลงข่าวงาน “ทันตมหิดล ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน” ณ ห้องสิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร

งาน “ทันตมหิดล ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน” จะจัดขึ้นในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า (ปิ่นเกล้า) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และในวาระครบรอบ 50 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงานมีนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้คำปรึกษาและตรวจฟันฟรีให้กับประชาชนทั่วไปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจบนเวทีอีกมากมาย  อาทิ เหล่าศิลปินมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์เสื้อยืดรุ่นพิเศษ แฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทยในชุด “อาภรณ์ไทย เทิดไท้องค์ราชัน”  นอกจากนี้ คณะฯ ยังจำหน่ายเสื้อโปโลรุ่นพิเศษ ออกแบบโดย FINALE Wedding Studio ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อซื้อเสื้อยืดได้ที่ ชั้น 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ทางโทรศัพท์ 02-2007788-89

Recent post