ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

34th AUN Board of Trustees Meeting, 3rd AUN Rectors’ Conference and ASEAN+3 Rectors’ Conference
July 26, 2018
เปิดตัวโครงการ “GC Think Cyecle Bank” ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
July 26, 2018

ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

king105

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ และวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีคณาจารย์ บุคลากรร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดี เป็นพลังของแผ่นดิน และร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

จากนั้น ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมการแห่เทียนพรรษาและถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา โดยร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดไตรรัตนาราม ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

Recent post