การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: คณะวิศวกรรมศาสตร์
July 13, 2018
ม.มหิดล เผยผลประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก รอบชิงชนะเลิศ  
July 13, 2018

พิธีปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 7

11E00D5D-950B-4F65-A8B6-44FF0FEB3F1A

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ ได้อวยพรให้บุคลากรทุกคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ทำงานอย่างมีความสุข และสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เลือกทำงานในมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งนี้ ซึ่งเราจะร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

Recent post