มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
July 17, 2018
Cafe Amazon for Chance ร้านกาแฟแห่งแรกที่ดำเนินการโดยผู้พิการด้านการได้ยิน
July 17, 2018

โครงการกำจัดผักตบชวาในเขตพื้นที่ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง

water hyacinth02

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการกำจัดผักตบชวาในเขตพื้นที่ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง” ประจำปี 2561 ในวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561 โดยมี ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมงานและชุมชนพื้นที่สหกรณ์บ้านคลองโยง ร่วมกันจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

โครงการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนตำบลคลองโยง นำทีมโดย นายเพิ่มศักดิ์ แจ้งเสง กำนัน ต.บ้านคลองโยง นายบุญลือ เจริญ ประธานสหกรณ์กองทุนหมู่บ้านสหกรณ์บ้านคลองโยง และ นายชินกฤต วัฒนกูล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ พร้อมด้วยชาวบ้าน และนักเรียนในโรงเรียน ช่วยกันปรับทัศนียภาพในชุมชนให้เป็นคลองสวย-น้ำใส​ และร่วมกันกำจัดผักตบชวา โดยนำมาทำเป็นวัตถุดิบผลิตปุ๋ยชีวะ​อินทรีย์ นอกจากนี้ ยังมีการซ่อมแซม​ “จักรยานรีไซเคิลปั่นปันน้ำ” ที่สูบน้ำจากคลองไปยังแปลงเกษตรฯ​ เพื่อรดน้ำแปลงผักให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างบ่อกบอัจฉริยะ(ผสมพันธุ์นอกฤดูกาล)​ และติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์​และระบบอินเวิตเตอร์ให้กับอาคารเด็กอนุบาล เพื่อช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าให้กับโรงเรียนอีกด้วย

Recent post