เปิดตัวโครงการ “GC Think Cyecle Bank” ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
July 26, 2018
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2561
July 31, 2018

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ มาทรงเป็นประธานเปิดงาน “ทันตมหิดล ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

DB4CD183-39DB-4A5D-B464-572B4B8F8669

          28 กรกฎาคม 2561 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน “ทันตมหิดล ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อม ผู้บริหาร เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

          งานดังกล่าวจัดโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล และสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่  28 กรกฎาคม 2561 และในวาระครบรอบ 50 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงานจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน การให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันฟรี กิจกรรมบนเวที ได้แก่ การเดินแฟชั่นโชว์และจำหน่ายเสื้อโปโลสีเหลืองรุ่น Limited Edition และแฟชั่นชุดไทยในชื่อชุด “อาภรณ์ไทย เทิดไท้องค์ราชัน” โดยรายได้การจำหน่ายเสื้อโปโลสีเหลืองส่วนหนึ่งถวายเพื่อสมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสทางด้านโรคช่องปากพร้อมทั้งมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เรียนดีและมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกทั้งยังสมทบทุนสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

Recent post