การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
July 10, 2018
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ สนข. จัดการประชุมสัมมนาเปิด “โครงการศึกษาการวางแผนเชิงระบบการจัดการเดินรถเพื่อยกระดับการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน”
July 11, 2018

การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: วิทยาลัยศาสนศึกษา

138908

วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดย ศาสตราจารย์ ร.ท.นพ.จุมพล วิลาศรัศมี เป็นประธานคณะกรรมการ ตรวจประเมินวิทยาลัยศาสนศึกษา ประจำปี 2561 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนคณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยศาสนศึกษาให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ ส่วนในวันที่สองของการตรวจประเมิน คณะกรรมการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน เพื่อให้ส่วนงานนำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป และนำโอกาสพัฒนามาจัดลำดับความสำคัญเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเป็นลำดับต่อไป

 

(ขอบคุณภาพจาก วิทยาลัยศาสนศึกษา)

Recent post